Προθέματα στην Αγγλική Γλώσσα

Προθέματα στην Αγγλική Γλώσσα

PREFIX

a-            α- (στερητικό)

ab-         απο- (δηλώνει απόσταση/άρνησηπαρέκκλιση)

anti-       αντι-

auto-     αυτο-

be-         ρηματικό πρόθεμα

ex-         εξ-, έξω

giga-      ένα εκατομμύριο, γιγα-

intra-     πρόθεμα με έννοια εντός

micro-   μικρο-

mini-      μικρο-

mis-       πρόθεμα σημαίνοντας κακό, κακο-

non-      μη- (στερητικό)

over-     υπερ-, παρα-

pre-       προ-

quadri- τεσσάρα

quasi-    ψευδο-

re-          ξανα-

semi-     ημι-, μισο-

sub-       υπο-

super-   υπερ-

sur-        υπεράνω επι, υπέρ

trans      πρόθεμα σημαίνο πέραν

ultra-     πέραν-, υπερ-

un-         στερητικόν (αρνητικόν) πρόθεμα

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *