Ελληνική μυθολογία – Ονόματα – A – Άβα: Μια από τις νύμφες. Αβαρβαρέα: Μία από τις Ναϊάδες νύμφες, μητέρα των δίδυμων Αισήπου και Πηδάσου. Άβας: Βασιλιάς του Άργους.