Κατηγορία: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Γερμανικές λέξεις στην Ελληνική γλώσσα

    αλτ         halt        στρατιωτικό ή γυμναστικό παράγγελμα· στάσου, σταθήτε αξιόγραφο         Wertpapier         απόδ. έγγραφο στο οποίο είναι ενσωματωμένο ιδιωτικό δικαίωμα για την ενάσκηση του οποίου είναι απαραίτητη η
Read More