Κατηγορία: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Γερμανικό Αλφάβητο

Γερμανικό Αλφάβητο Το γερμανικό αλφάβητο αποτελείται από 26 γράμματα. Πώς γράφεται Πώς προφέρεται A α αB μπεε μπC τσεε κ, τσ, σD ντεε ντE ε εF εφ φG
Read More