Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιταλικές Λέξεις στην Ελληνική Γλώσσα

 Ιταλικές Λέξεις στα Ελληνικά   Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V             Μέρος VI αβανιά:               avania (=βαρύς φόρος, αδικία), συκοφαντία αβάντα:               avanti (= εμπρός), όφελος, επιλήψιμο
Read More

Ιταλικές Λέξεις στα Ελληνικά

Ιταλικές Λέξεις στα Ελληνικά Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V             Μέρος VI κάβα:    cava, υπόγεια αποθήκη κρασιού και άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνολο αποθηκευμένων ποτών, το αρχικό ποσό χρημάτων που
Read More

Ιταλικές Λέξεις που λέμε καθημερινά

Ιταλικές Λέξεις που λέμε καθημερινά Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V             Μέρος VI λάβα:    lavare, lava (= πλημμύρα), διάπυρη ρευστή ύλη που χύνεται από τα έγκατα στην επιφάνεια της
Read More

Ιταλικές Λέξεις στο Ελληνικό Λεξιλόγιο

Ιταλικές Λέξεις στο Ελληνικό Λεξιλόγιο Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V             Μέρος VI νάβα:    nave, τρίστηλο ιστιοφόρο εμπορικό πλοίο ναβέτα:               navette, μικρό εμπορικό πλοίο νεποτισμός:       nepotismo, η εύνοια δημόσιων
Read More

Ιταλικές Λέξεις που έχουμε στα Ελληνικά

Ιταλικές Λέξεις που έχουμε στα Ελληνικά Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V             Μέρος VI ραβίνος:              rabbino, θρησκευτικός λειτουργός σε εβραϊκή κοινότητα ραβιόλια:            ravioli, φαγητό από ζυμαρικά γεμισμένα με κρέας
Read More

Ιταλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά

Ιταλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V             Μέρος VI (ν)τάβανος:       tabano, γένος δίπτερων εντόμων που είναι παράσιτα κατοικίδιων ζώων, η αλογόμυγα ταγιαδόρος:      tagliatore, κατασκευαστής
Read More

Τούρκικες Λέξεις στο Ελληνικό Λεξιλόγιο

Τούρκικες Λέξεις στο Ελληνικό Λεξιλόγιο   Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V   αβάντα:               avanta (= κέρδος), όφελος αγάς:    aga, Τούρκος αξιωματούχος, άρχοντας, πρόκριτος αγιάζι:  ayaz,
Read More

Τούρκικες Λέξεις που λέμε καθημερινά 2

Τούρκικες Λέξεις που λέμε καθημερινά Μέρος Ι         Μέρος ΙΙ        Μέρος ΙΙΙ        Μέρος ΙV            Μέρος V καβάκι:                kavak, είδος λεύκας καβάσης:            kavas (= φύλακας, φρουρός), φρουρός πρεσβείας ή προξενείου της παλιάς Τουρκίας και
Read More