Αντωνυμίες στα Αγγλικά

Αντωνυμίες στα Αγγλικά

antonimies-sta-anglika
Αντωνυμίες στα Αγγλικά

 

any         κάθε, καθόλου (με άρνηση), πας

anybody              οποιοσδήποτε

anyone κάποιος, οιοσδήποτε

anything              οτιδήποτε, κάτι

both      αμφοτέροι, και οι δύο

each      έκαστος, πας, κάθε

each other          αλλήλων, καθένας, ο ένας τον άλλον

either    εκάτερος, είτε ο ένας είτε ο άλλος

every    κάθε, πας, έκαστος

everybody          πάντες, όλοι

everyone            όλοι, καθένας

everything          καθετί, πάντα

for me  για μένα

he           αυτός

her         αυτήν, αυτής, αυτή, δικό της

hers       δικός της

herself  αυτή η ίδια, εαυτήν

him        αυτόν

himself εαυτό, ίδιος, αυτός ο ίδιος

his          αυτού, του, δικός του, ιδικός του

I               εγώ

it             αυτό, το

its           αυτού του, δικό του

itself      αυτό κάθε αυτό, εαυτό

me         με, εγώ, εμένα, μου

mine      δικός μου

my          δικός μου, μου

myself  εγώ ο ίδιος

neither κανένας

no           ουδείς, κανείς

no one  κανένας

nobody                κανείς

none     ουδείς, κανένας

nothing                τίποτα

nothing at all      απολύτως τίποτε

one        κάποιος, ένας

oneself εαυτός

our         δικός μας, μας, ημών

ours       δικός μας

ourselves            εαυτοί μας, εμείς οι ίδιοι, εμάς

own       ίδιος, ιδικός μου

same     ίδιος

same as                ολόιδιος

self         εαυτός

selves   εαυτοί

several μερικοί

she         αυτή, εκείνη

some     κάμποσος, μερικοί, τινές, κάποιος

somebody          κάποιος, κάποια

someone             κάποιος, κάποια

something          κάτι

something else κάτι άλλο

somewhat          κάτι

such       τέτοιος, τάδε, τοιούτος

that        εκείνος

thee      σε

their      αυτών των, τους

theirs    δικός τους

them     αυτούς, τους

themselves        εαυτούς

these    ούτοι, αυτοί

they       αυτοί

thine     δικό σου

this         αυτό, ούτος, τούτος

those    εκείνοι

thou      σύ

thy         σου

thyself  σύ αυτός, σύ ο ίδιος

us           εμάς, μας

we          εμείς

what      ποιός, ποσόν, τις, τι

which    ποιός, ο οποίος

whichever           οποιοσδήποτε εκ των δύο, οποιοδήποτε

who       ποιός

whoever              οστισδήποτε, οιοσδήποτε, οποιοσδήποτε

whom   ποιόν

whose  γενική του WHO, γενική του WHICH, τίνος, ποιανού

whoso  οστιδήποτε

whosoever         οποιοσδήποτε

ye           εσείς, σείς

you        σείς, σύ, εσείς

your       δικός σου, δικό σου, σας, υμέτερός σας

yours     δικός σου, δικό σου, δικός σας, υμέτερος

yourself               εσύ ο ίδιος, το εαυτόν σου

yourselves          εσείς οι ίδιοι

 

 

Αντωνυμίες στα Αγγλικά

any         κάθε, καθόλου (με άρνηση), πας

anybody              οποιοσδήποτε

anyoneκάποιος, οιοσδήποτε

anything              οτιδήποτε, κάτι

both      αμφοτέροι, και οι δύο

each      έκαστος, πας, κάθε

each other          αλλήλων, καθένας, ο ένας τον άλλον

either    εκάτερος, είτε ο ένας είτε ο άλλος

every    κάθε, πας, έκαστος

everybody          πάντες, όλοι

everyone            όλοι, καθένας

everything          καθετί, πάντα

for me  για μένα

he           αυτός

her         αυτήν, αυτής, αυτή, δικό της

hers       δικός της

herself  αυτή η ίδια, εαυτήν

him        αυτόν

himselfεαυτό, ίδιος, αυτός ο ίδιος

his          αυτού, του, δικός του, ιδικός του

I               εγώ

it             αυτό, το

its           αυτού του, δικό του

itself      αυτό κάθε αυτό, εαυτό

me         με, εγώ, εμένα, μου

mine      δικός μου

my          δικός μου, μου

myself  εγώ ο ίδιος

neitherκανένας

no           ουδείς, κανείς

no one  κανένας

nobody                κανείς

none     ουδείς, κανένας

nothing                τίποτα

nothing at all      απολύτως τίποτε

one        κάποιος, ένας

oneselfεαυτός

our         δικός μας, μας, ημών

ours       δικός μας

ourselves            εαυτοί μας, εμείς οι ίδιοι, εμάς

own       ίδιος, ιδικός μου

same     ίδιος

same as                ολόιδιος

self         εαυτός

selves   εαυτοί

severalμερικοί

she         αυτή, εκείνη

some     κάμποσος, μερικοί, τινές, κάποιος

somebody          κάποιος, κάποια

someone             κάποιος, κάποια

something          κάτι

something elseκάτι άλλο

somewhat          κάτι

such       τέτοιος, τάδε, τοιούτος

that        εκείνος

thee      σε

their      αυτών των, τους

theirs    δικός τους

them     αυτούς, τους

themselves        εαυτούς

these    ούτοι, αυτοί

they       αυτοί

thine     δικό σου

this         αυτό, ούτος, τούτος

those    εκείνοι

thou      σύ

thy         σου

thyself  σύ αυτός, σύ ο ίδιος

us           εμάς, μας

we          εμείς

what      ποιός, ποσόν, τις, τι

which    ποιός, ο οποίος

whichever           οποιοσδήποτε εκ των δύο, οποιοδήποτε

who       ποιός

whoever              οστισδήποτε, οιοσδήποτε, οποιοσδήποτε

whom   ποιόν

whose  γενική του WHO, γενική του WHICH, τίνος, ποιανού

whoso  οστιδήποτε

whosoever         οποιοσδήποτε

ye           εσείς, σείς, υμείς,

you        σείς, σύ, εσείς

your       δικός σου, δικό σου, σας, υμέτερός σας

yours     δικός σου, δικό σου, δικός σας, υμέτερος

yourself               εσύ ο ίδιος, το εαυτόν σου

yourselves          εσείς οι ίδιοι

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *